اپلیکیشن آگهی حیوانات

اپلیکیشن آگهی حیوانات***** اپلیکیشن تخصصی خريد و فروش حيوانات خانگی ******

آيا در کار پرورش حيوانات خانگی ، اهلی ، مزرعه ای و پرندگان زينتی هستيد؟
آيا به دنبال انواع پرندگان زينتی ( کبوتر سانان، طوطی سانان ، گنجشک سانان ، ماکيان اهلی و ... ) می گرديد؟ 
آيا فروشنده پرندگان زينتی می باشيد؟

توضيح کامل برنامه و لینک دانلود در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
  • 80